نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4544
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5284
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3414
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5574
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3591
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5929

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید