نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4722
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5493
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3610
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5839
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3729
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 6132

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید