نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2378
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2618
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 1923
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2814
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 1835
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3272

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید