نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5085
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 6003
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4167
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 6354
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4015
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 6586

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید