نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3883
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4509
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2910
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4718
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3079
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5280

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید