نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2257
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2445
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 1797
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2627
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 1711
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3113

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید