نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4881
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5713
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3830
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 6023
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3869
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 6301

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید