نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4212
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4942
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3135
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5178
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3377
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 5658

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید