نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2142
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2311
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 1683
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2487
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 1602
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2985

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید