نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
تراگسیل صدا-عبورصدا از مرز دومحیط نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3457
موجهای آکوستیکی کروی نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 3993
پوسته مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2655
تار مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4235
شمش مرتعش نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 2665
انتشار صوت نوشته شده توسط مهدی نوروزی فر 4797

ورود به سایت


برای حمایت از ما امتیاز دهید